fbpx

Privatumo politika

Duomenų valdytojas

Kaledumiestelis.lt
Elp.: info@kaledumiestelis.lt
Tel.: +370 625 43 996

Privatumo politika yra dokumentas, kuriame nurodomos portalo kaledumiestelis.lt lankytojų duomenų tvarkymo taisyklės. Jeigu turite klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu mūsų portale, juos galite užduoti el. paštu: info@kaledumiestelis.lt

Naujienų portale kaledumiestelis.lt dedamų banerių ar skelbimų į trečiųjų šalių interneto tinklalapius saugumo nereglamentuojame. Rekomenduojame pasidomėti privatumo politika tose interneto svetainėse, kuriose lankotės bei įvertinti savo asmens duomenų saugumą jungiantis per viešų prieigų belaidį internetą (Wi-Fi), naudojantis viešosios prieigos kompiuteriais arba neapsaugant savo elektroninių prietaisų slaptažodžiais.

 

Kokius duomenis renkame

Kaledumiestelis.lt renka duomenis apie portalo lankytojus naudodamasis šiais būdais:

 • Kai užpildote naujienlaiškio registracijos formą;
 • Kai perkate reklamos paslaugas portale ar socialiniuose tinkluose;
 • Kai pateikiate duomenis apie save el.paštu, telefonu ar kitais būdais;
 • Kai atliekate mokėjimą.

Duomenys, kurie gali būti renkami paslaugų teikimo tikslais:

 • Reklamos skelbimo tikslu – banko sąskaitos numeris, jeigu mokėjimas už paslaugą atliekamas bankiniu pavedimu, vardas, pavardė, kontaktai, skelbimo tekstas ir nuotraukos.
 • Naujienlaiškių prenumeravimo ir siuntimo tikslu – vardas, el. pašto adresas.
 • Fiksuojant ir aprašant renginius – nuotraukos, vaizdo, garso įrašai, autoriniai kūriniai, parašai, pareigos, vardas, pavardė.

Kliento vardas, elektroninio pašto adresas ir telefonas su jo sutikimu gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais ir naujienlaiškių siuntimui.

Jeigu jūs lankotės informaciniame portale kaledumiestelis.lt ir sutinkate su slapukų naudojimo politika, mes rinksime informaciją, kuri atskleis mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus  statistiniais tikslais.

 

Asmens duomenų naudojimo tikslai

Portalas kaledumiestelis.lt naudoja asmeninius duomenis šiems tikslams:

 • Teikdamas paslaugas klientams;
 • Tvarkydamas užsakymus ir užklausas;
 • Gerindamas suteikiamų paslaugų kokybę;
 • Kurdamas internetinį puslapį ar tvarkydamas socialinius tinklus;
 • Rašydamas sąskaitas, priimdamas ir perduodamas mokėjimus;
 • Tapatybei nustatyti ir patvirtinti;
 • Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos užtikrinimui;
 • Siųsdamas naujienlaiškius ar elektroninius laiškus apie mūsų teikiamas paslaugas (jeigu davėte sutikimą gauti tokią informaciją);
 • Marketingo tikslais, bet tik su duomenų subjektų sutikimu;
 • Įsiskolinimų už paslaugas ar prekes administravimo tikslais, perduodant duomenis apie skolininką skolų administravimo įmonei (-ėms);
 • Bendradarbiaudamas su reklamos agentūromis;
 • Atlikdamas interneto svetainės analizes;
 • Vykdydamas visuomenės informavimo veiksmus, rinkdamas ir viešindamas informaciją istoriniais, statistiniais tikslais;
 • Valstybinėms priežiūros institucijoms, patikrinimo metu pateikus teisinį pagrindą turintį prašymą atskleisti tam tikrus, konkrečiai nurodytus, duomenis;
 • Bendradarbiaudamas su teisėsaugos institucijomis, esant realiam teisiniam pagrindui ir tą įrodančiam dokumentui.

 

Tiesioginė rinkodara

Jūsų suteiktas el. pašto adresas ar telefono numeris bus naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu leisite teikti jums aktualius pasiūlymus.

Jums gali būti siunčiamas naujienlaiškis, jeigu pasirinksite tokią paslaugą.

Jūs galite bet kada atsisakyti savo duoto sutikimo tvarkyti jūsų asmeninius duomenis, parašydami mums: info@kaledumiestelis.lt. Gavę Jūsų prašymą jį išnagrinėsime ir pateiksime atsakymą dėl prašymo įgyvendinimo per 30 dienų nuo pranešimo gavimo dienos.

 

Duomenų atskleidimas trečiosioms šalims

Portalas kaledumiestelis.lt įsipareigoja niekada neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
 • Mūsų veiklą padedantiems plėtoti tiekėjams – interneto tiekėjui, telekomunikacijų tiekėjui ir pan.;
 • Rinkodaros ir marketingo paslaugų įmonėms, kurios reklamuoja mūsų teikiamas paslaugas, teikiame jūsų nuasmenintus duomenis;
 • Teisininkams;
 • Buhalterines paslaugas teikiančioms įmonėms ar asmenims;
 • Skolų administravimo įmonėms, nevykdant mokestinių įsipareigojimų.

 

Duomenų perdavimas už Europos sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų

Jūsų pateikti duomenys niekada ir jokiais būdais neiškeliauja už Europos sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Visa jūsų perduota informacija yra saugoma mūsų patikrintų bendrovių serveriuose arba išorinėse saugiose ir užšifruotose laikmenose, elektroniniu formatu ar popieriuje. Tokiu būdu yra užtikrinamas duomenų apsauga nuo nepageidaujamo jų praradimo, nutekėjimo, kopijavimo ar kitokio nusikalstamo atskleidimo.

Prie jūsų perduotų duomenų gali prieiti tik ribotas kiekis asmenų, kurie turi tokią galimybę savo darbo funkcijoms atlikti. Tokių asmenų grupės yra aptartos anksčiau paminėtoje skiltyje, kokiais tikslais yra naudojami Jūsų perduoti duomenys.

Visais atvejais, jeigu įvyktų nenumatytas duomenų atskleidimas trečiosioms šalims, mes reaguojame žaibiškai ir atliekame visus būtinus saugos veiksmus, kad tam būtų užkirstas kelias. Įvykus įsilaužimui, visais atvejais įvykdome savo įsipareigojimus duomenų saugos klausimais ir informuojame atitinkamas institucijas bei duomenų subjektą.

 

Duomenų saugojimo terminai

Jūsų duomenys, surinkti naujienlaiškiui gauti, saugomi tol, kol egzistuoja portalas kaledumiestelis.lt ir siunčia naujienas, arba tol, kol jūs atsisakote naujienlaiškio.

Kiti duomenys, gauti aukščiau nurodytais būdais ir tikslais, saugomi įstatymų numatyta tvarka ir ne ilgiau nei leidžiamas ilgiausias saugojimo laikotarpis.

Nepaisant aukščiau nurodytų informacijos saugojimo terminų, jūsų asmens duomenis mes turime teisę tvarkyti tiek, kiek tai būtina, jeigu jūsų pateiktais duomenimis buvo:

 • Pasinaudota vykdant neteisėtą veiką;
 • Įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas;
 • Jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su atitinkamu klientu, ar jeigu mes esame pastebėję atitinkamo kliento padarytus taisyklių pažeidimus;
 • Esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti asmens duomenis.

Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

 

Jūsų teisės

Jūsų teisės į kaledumiestelis.lt tvarkomus jūsų asmeninius duomenis:

 • Susipažinti su savo asmens duomenimis. Galite prašyti kaledumiestelis.lt informuoti jus apie informacijos rinkimo būdus, trukmę, saugojimo vietą, trečiųjų asmenų įsikišimą ir apie asmeninės informacijos naudojimo sritis bei tikslą, remiantis Bendruoju Duomenų apsaugos Reglamentu. Gavę Jūsų užklausą ir ją išnagrinėję, patenkinimo atveju, pateiksime prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kreipimosi gavimo dienos. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus, sekančio kreipimosi metu, prašysime padengti informacijos pateikimo kaštus;
 • Prašyti ištaisyti jūsų asmens duomenis, kai jie yra netikslūs;
 • Galite pateikti prašymą susipažinti su apie jus tvarkomais duomenimis, ištaisyti arba ištrinti jūsų pateiktą informaciją portalui kaledumiestelis.lt, jeigu tam bus tinkamas tikslas ir įrodymas, bei teisinė ir techninė galimybė tai įvykdyti;
 • Jūs galite atsisakyti tam tikrų slapukų naudojimo, kaip tai yra nurodyta slapukų politikoje;
 • Jūs galite atsisakyti naujienlaiškio, paspaudę nuorodą po naujienlaiškio tekstu, kurią galite rasti kiekviename naujienlaiškio pranešime.

Jei turite klausimų, kreipkitės į mus:

info@kaledumiestelis.lt

 

 

Slapukų politika

 

Šioje politikoje aprašoma, kas yra slapukai ir kaip mes juos naudojame.

 

Kas yra slapukai?

Slapukai (angl.cookies) yra nedideli tekstiniai failai, atsiunčiami į jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį, jums besilankant mūsų svetainėje. Jie leidžia Svetainei išsaugoti tokius duomenis, kaip:

 • prisijungimo duomenys (prisijungiančio įrenginio IP adresas, prisijungimo laikas, miestas, iš kurio jungiamasi);
 • naršyklės tipas;
 • demografiniai duomenys (amžiaus grupė, lytis);
 • duomenys apie tai, kaip jūs naršote svetainėje (kuriose vietose lankotės, kokias naujienas skaitote).

Slapukų naudojimo tikslai

Slapukus naudojame šiais tikslais:

 • Užtikrinti efektyvų ir saugų portalo veikimą;
 • Gerinti portalo veikimą; stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti portalo veikimą, plėtoti esamas paslaugas, tobulinti funkcionalumą; analizuoti veikimą, kai jūs apsilankote mūsų portale iš kitų svetainių, kitų įrenginių ar prietaisų;
 • Atpažinti sugrįžtančius portalo lankytojus;
 • Analizuoti jūsų įpročius, kad portalo veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų jūsų poreikius bei lūkesčius;
 • Išmatuoti į mūsų portalą siunčiamos informacijos ir duomenų srautus; mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie portale apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui;
 • Tikslinei rinkodarai, reklamai; naudodami slapukus mes galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes; mes galime naudoti slapukus tam, kad parodytume tinkamą reklamą tiek mūsų portale, tiek ir už jo ribų.

Svetainėje naudojami slapukai

Netrukus bus papildyta

 

Kaip atsisakyti slapukų

Kai interneto svetainėje apsilankysite pirmą kartą, pasirodys lentelė su informacija, kad mes naudojame slapukus ir kad Jūs turite galimybę jų atsisakyti. Jeigu slapukus sutiksite naudoti, šiuos nustatymo parametrus galėsite bet kada vėl pakeisti.

Visose naršyklėse numatyta galimybė ištrinti slapukus – atskirai po vieną arba visus iš karto. Detalesnės instrukcijos priklauso nuo jūsų naudojamos naršyklės. Jeigu naudojate kelias naršykles, nustatymo parametrus turite sureguliuoti visose naršyklėse.

Jūs galite apriboti arba uždrausti slapukų naudojimą savo naršyklėje, tačiau gali būti, kad be slapukų negalėsite naudotis visomis svetainės funkcijomis, nes dalis slapukų yra reikalingi tam, kad svetainė apskritai veiktų ir užsikrautų.

Daugiau informacijos apie tai, kaip pašalinti slapukus, naudojant skirtingas interneto naršykles, galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org/.

 

Ši slapukų politika gali būti nuolat atnaujinama. Kaledumiestelis.lt informuos lankytojus apie atnaujinimus, portale pateikdamas naują slapukų politikos variantą.